ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ


  1. Використовуючи Сайт або реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з цими Правилами в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
  2. У разі незгоди або часткової незгоди з Правилами, Користувач зобов'язаний покинути Сайт. Сайт не перевіряє достовірність інформації, що публікується інформації про знахідки або втрати. Відповідальність за достовірність інформації, що публікується інформації про знахідки несе Користувач.
  3. Користувач, який знайшов загублену річ і розмістив відповідну інформацію на сайті, зобов'язаний дотримуватися законодавства про знахідки тієї країни, в якій дана річ знайдена.
  4. У правовідносинах, а також суперечках між Користувачами-власниками втрачених речей і особами, їх знайшли, Сайт участі не бере і не несе відповідальності за дії будь-якої зі сторін. Всі персональні дані, які Користувач вказує при реєстрації на сайті, в силу природи сайту, є доступними будь-якому користувачеві мережі Інтернет.
  5. Сайт не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Сайту доступ до інформації про Користувача, яку він вказав при реєстрації на Сайті.